Сортировать статьи по: дате | популярности | посещаемости | комментариям | алфавиту

Конкурс кужаттары

Автор: admin от 4-06-2014, 17:00, посмотрело: 1080

0

«Бекітемін»

 

Алматы қаласы Білім басқармасының «Ғ.Мүсірепов атындағы №86 мектеп- гимназия » КММ

 

_________________МусаеваК.А.

 

 

Бұйрық №336 02.06.2014 ж.

 

 

 

Орта білім беру ұйымдарында білім алушыларды

тамақтандыруды ұйымдастыру бойынша көрсетілетін

қызметтерді берушіні таңдау жөніндегі конкурсық құжаттама

 

 

Алматы қаласы Білім басқармасының «Ғ. Мүсірепов атындағы №86 мектеп-гимназия » КММ оқушылырыңың тамақтануын ұйымдастыру бойынша өнім жеткізушісін таңдау бойынша конкурс

 

 

Конкурсты ұйымдастырушы;

 

Алматы қаласы Білім басқармасының «Ғ.Мүсірепов атындағы №86 мектеп-гимназия » коммуналдық мемлекеттік мекемесі

 

Заңды мекенжайы: Алматы қаласы 6 ықшам ауданы , 63 үй

 

Нақты мекенжайы: Алматы қаласы 6 ықшам ауданы , 63 үй

 

Почталық мекенжайы: 050036 , Қазақстан , Алматы қаласы ,Әуезов ауданы

 

Банктік деректемелер: ЖСК KZ32070102KSN6001000 ҚР ҚМ Қазынашылық комитеті БСК KKMFKZ2A Кбе 12

 

Валюта шоты: тенге

 

email/ 86_shkola@mail.ru

 

Байланыс телефондары : 303-81-15, 303-84-89

 

 

1. Жалпы ережелер

 

 

1. Орта білім беру ұйымында білім алушыларды тамақтандыруды ұйымдастыру бойынша көрсетілетін қызметті (бұдан әрі – көрсетілетін қызмет) алушылардың жалпы саны 1080 білім алушыны құрайды, оның ішінде жекелеген санаттағы білім алушылар 444.

 

Білім алушыларды тегін тамақтандыруды ұйымдастыруға бюджет қаражаты есебінен бөлінетін сома 10831 854_теңгені құрайды ҚҚС сыз .

 

Бір білім алушыны тамақтандыру құны конкурсты ұйымдастырушы белгілеген құннан аспайды.

Категория: Ашык конкурстар

 

Техникалык тапсырма

Автор: admin от 4-06-2014, 17:00, посмотрело: 1496

0

Алматы қаласы Білім басқармасының «Ғ.Мүсірепов атындағы

№86 мектеп- гимназия » КММ алушыларды тамақтандыруды

ұйымдастыру бойынша көрсетілетін қызметтерді берушілерді

таңдау жөніндегі конкурстық құжаттамаға

2-қосымша

Алматы қаласы Білім басқармасының «Ғ.Мүсірепов атындағы №86 мектеп-гимназия » КММ білім алушыларды тамақтандыруды

ұйымдастыру бойынша көрсетілетін қызметтерді берушіні таңдау

бойынша конкурстық құжаттамаға

техникалық тапсырма

Қызмет корсету орны:

Мекен жайы: Алматы қаласы Білім басқармасының «Ғ.Мүсірепов атындағы №86 мектеп-гимназия » КММ Алматы қаласы ,Әуезов ауданы, 6 ықшам ауданы, 63 үй

Қызмет көрсету мерзімі 2014 жылдың 1 қыркүйегінен бастап 2014 жылдың 31 желтоқсанына дейін.

Орта білім беру ұйымында білім алушыларды тамақтандыруды ұйымдастыру бойынша көрсетілетін қызметті алушылардың жалпы саны (ары қарай - қызмет) 1080 білім алушыны құрайды, оның ішінде жекелеген санаттағы білім алушылар - 444.

Білім алушыларды тегін тамақтандыруды ұйымдастыруға бюджет қаражаты есебінен бөлінетін сома 10831 854 теңгені құрайды (қосымша құн салығынсыз, ары қарай ҚҚС).

Күнделікті ас мәзірі Алматы қаласы Білім Басқармасы бекіткен ас мәзірімен, тамақ рационы, салмағы және бағасы сақтала отырып жасалады.

Конкурсқа қатысу кезінде әлеуетті өнім беруші қызметтерді көрсету кезінде төмендегі талаптарды сақтауға және оларды құжаттама түрінде (құжаттар конкурстық өтінімнің ішінде болуы қажет) қамтамасыз етуі қажет:

Категория: Ашык конкурстар

 

Косымшалар, 3,4,5,6,7,8

Автор: admin от 4-06-2014, 17:00, посмотрело: 1147

0

Алматы қаласы Білім басқармасының

«Ғ.Мүсірепов атындағы №86 мектеп- гимназия »

КММ алушыларды тамақтандыруды ұйымдастыру

бойынша көрсетілетін қызметтерді берушілерді таңдау жөніндегі

конкурстық құжаттамаға

3-қосымша

 

Конкурсқа қатысуға өтінім

(заңды тұлғалар үшін)

Кімге__________________________________________________________
(конкурсты ұйымдастырушының атауы)

Кімнен________________________________________________________
(әлеуетті өнім берушінің толық атауы)

1. Конкурсқа қатысуға үміткер әлеуетті өнім беруші туралы мәліметтер:

Әлеуетті өнім берушінің заңды, почта мекенжайы және байланыс телефондары


Заңды тұлғаның банктік деректемелері (БСН, БСК), сондай-ақ заңды тұлғаға қызмет көрсететін банктің немесе оның филиалының толық атауы мен мекенжайы


Заңды тұлғаның бірінші басшысының Т.А.Ә.


2. _____________________________________________________________

(заңды тұлғаның толық атауы)

осы өтініммен _______________________________________________________

(конкурстың толық атауы)

конкурсқа әлеуетті өнім беруші ретінде қатысуға ниет білдіреді және конкурстық құжаттамада көзделген талаптар мен шарттарға сәйкес ____________________________________________________________________

(қажетін көрсету керек)

қызмет көрсетуді жүзеге асыруға келісім береді.

3. _____________________________________________________________

(заңды тұлғаның толық атауы)

осы өтініммен заңнамада көзделген бұзушылықтардың жоқтығын растайды.

4. _____________________________________________________________

Категория: Ашык конкурстар

 

Техническое задание к конкурсной документации

Автор: admin от 4-06-2014, 17:00, посмотрело: 883

0

Приложение 2
к Конкурсной
документации по выбору поставщика услуги по организации питания обучающихся в КГУ «Школа-гимназия №86 им. Г.Мусрепова» Управления образования г. Алматы.

 

 

 

 

Техническое задание

 

 

к Конкурсной документации по выбору поставщика услуги по организации питания обучающихся в КГУ «Школа-гимназия №86 им.Г.Мусрепова» Управления образования г. Алматы.

 

Место предоставления услуг:

 

по адресу: г. Алматы, Ауэзовский район, мкр. 6, д. 63; КГУ «Школа-гимназия №86 им. Г.Мусрепова» Управления образования г. Алматы

 

Срок оказания услуги с 1 сентября по 31 декабря 2014 г.

 

Общее количество получателей услуги по организации питания, обучающихся в организации среднего образования (далее –услуга) составляет 1080 обучающихся, в том числе обучающихся отдельных категорий 444.

 

 

Сумма, выделенная для обеспечения бесплатным питанием обучающихся за счет бюджетных средств: 10831854 тенге (без учета налога на добавленную стоимость, далее НДС).

 

Ежедневное меню должно разрабатываться в соответствии с меню утвержденным Управлением образования города Алматы, с соблюдением рациона, массы и стоимости блюд.

 

Потенциальный поставщик при оказании услуг должен обеспечить выполнения следующих требований и документально подтвердить (документы должны содержатся в составе конкурсной заявки) при участие в конкурсе:

 

- создать необходимые условия для соблюдения санитарных правил на всех этапах приготовления и реализации блюд и изделий, гарантирующих их качество и безопасность для здоровья потребителей;

 

- прием на работу лиц, имеющих допуск по состоянию здоровья, прошедших профессиональную, гигиеническую подготовку и аттестацию;

 

- наличие личных медицинских книжек на каждого работника;

 

- своевременное прохождение предварительных при поступлении и периодических медицинских обследований всеми работниками (договор с медицинскими учреждениями);

 

- ежедневное ведение необходимой документации (бракеражные журналы, журналы осмотров персонала на гнойничковые и острые респираторные заболевания, и другие документы);

Категория: Ашык конкурстар

 

Приложении 3,4,5,6,7,8

Автор: admin от 4-06-2014, 17:00, посмотрело: 919

0

Приложение 3
к Конкурсной
документации по выбору поставщика услуги по организации питания

обучающихся в КГУ «Школа-гимназия №86 им. Г.Мусрепова» Управления образования г. Алматы.

Заявка на участие в конкурсе

(для юридического лица)

 

Кому_________________________________________________________

(наименование организатора конкурса)

От кого_______________________________________________________

(полное наименование потенциального поставщика)

1. Сведения о потенциальном поставщике, претендующем на участие в конкурсе

Юридический, почтовый адреса и
контактные телефоны,
потенциального поставщикаБанковские реквизиты юридического
лица (БИН, БИК), а также
полное наименование и адрес банка
или его филиала, в котором
юридическое лицо обслуживаетсяФ.И.О. первого руководителя
юридического лица 

2. ____________________________________________________________

Категория: Ашык конкурстар

 

Конкурсная документация

Автор: admin от 2-06-2014, 10:00, посмотрело: 583

0

Утверждаю»:

 

Коммунальное государственное учреждение

 

"Школа-гимназия №86 им.Г.Мусрепова " Управления образования города Алматы

 

________________ Мусаева К.А.

 

 

Приказ №336 от 02.06.2014 г.

 

 

Конкурсная документация

 

 

конкурса по выбору поставщика услуги по организации питания обучающихся в КГУ «Школа-гимназия №86 им.Г.Мусрепова»

 

Управления образования г. Алматы

 

 

 

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Школа-гимназия №86 им. Г.Мусрепова" Управления образования города Алматы, юридический адрес: Казахстан, г.Алматы, 6 мкр., д. 63, фактический адрес: Казахстан, г.Алматы, Ауэзовский район, 6 мкр., д. 63., почтовый адрес: 050036, Казахстан, г. Алматы, Ауэзовский район, 6-63, БИН: 961140000916 Банковские реквизиты: ИИК: KZ32070102KSN6001000,

 

БИК: KKMFKZ2A, валюта счета: тенге, Комитет Казначейства Министерства финансов РК.

 

Email/ 86_shkola@mail.ru тел: 8(727) 303-81-15, 303-84-89

 

Организатор: Коммунальное государственное учреждение "Школа-гимназия №86 им. Г.Мусрепова" Управления образования города Алматы, юридический адрес: Казахстан, г.Алматы, 6 мкр., д. 63

 

 

1. Общие положения

 

 

1. Конкурс проводится с целью выбора поставщика по организации питания обучающихся КГУ «Школа-гимназия №86 им. Г.Мусрепова» Управления образования г.Алматы.

 

Общее количество получателей услуги по организации питания обучающихся в организации среднего образования (далее – услуга) составляет 1080 обучающихся, в том числе обучающихся отдельных категорий 444

 

Сумма, выделяемая на организацию бесплатного питания обучающихся за счет бюджетных средств составляет 10831 854 тенге без учета НДС.

 

Стоимость питания одного обучающегося не превышает стоимости, установленной организатором конкурса.

 

2. Настоящая конкурсная документация включает в себя:

 

1) перечень категорий получателей услуг согласно приложению 1 к настоящей конкурсной документации;

 

2) техническое задание согласно приложению 2 к настоящей конкурсной документации;

 

3) заявку на участие в конкурсе для физических и юридических лиц согласно приложениям 3, 4 к настоящей конкурсной документации;

 

4) сведения о квалификации потенциального поставщика согласно приложению 5 к настоящей конкурсной документации;

 

5) перечень критериев для определения победителя конкурса, предлагающего наиболее качественную услугу согласно приложению 6 к настоящей конкурсной документации;

Категория: ---

 

1 "А" сыныбы

Автор: admin от 12-05-2014, 13:30, посмотрело: 810

0 1 "А" сыныбы

Категория: фотогалерея

 

Директор

Автор: admin от 12-05-2014, 13:12, посмотрело: 753

0 Директор
Мусаева Қалдықыз Айтжановна

Категория:

 

Открытие музея

Автор: admin от 12-05-2014, 13:02, посмотрело: 890

0 Открытие музея
Открытие музея
Открытие музея

Категория: фотогалерея

 

Ғ.Мүсірепов атындағы №86 мектеп-гимназия директоры

Автор: admin от 12-05-2014, 12:32, посмотрело: 4479

0 Ғ.Мүсірепов атындағы №86 мектеп-гимназия директоры
Мусаева Қалдықыз Айтжановна

Категория: фотогалерея